Nos bières artisanales

Balabiòtt Fumèra (33cl)
Smoked Porter / 5.0%
4,30 CHF 4,10 CHF 4.1 CHF
Balabiòtt Bìsa (33cl)
Mint Saison / 6.0%
4,30 CHF 4,10 CHF 4.1 CHF
Balabiòtt Fiòla (33cl)
Golden Ale / 4.6%
4,10 CHF 3,90 CHF 3.9 CHF
Balabiòtt Stèla (33cl)
Winter Warmer / 9.6%
4,80 CHF 5,10 CHF 5.1000000000000005 CHF
Balabiòtt 40dì (33cl)
Bière de seigle / 5.4%
4,30 CHF 4,50 CHF 4.5 CHF
Balabiòtt Baìorda (33cl)
Hopped Blanche / 4.8%
4,20 CHF 4,20 CHF 4.2 CHF
Balabiòtt Sciùra (33cl)
Honey Ale / 6.8%
4,50 CHF 4,40 CHF 4.4 CHF
Balabiòtt Rabelòtt (33cl)
IPA / 5.6%
4,20 CHF 4,30 CHF 4.3 CHF
Balabiòtt Ganàssa (33cl)
American Lager / 4.7%
4,20 CHF 4,20 CHF 4.2 CHF
Assortiment Balabiòtt (Boite de 16x 33cl)
16 bières de la marque Balabiòtt
59,20 CHF 70,10 CHF 70.10000000000001 CHF
Balabiòtt Sciùra (Fût 24L)
Honey Ale
182,00 CHF 193,30 CHF 193.3 CHF
Balabiòtt 40dì (Fût 24L)
Bière de seigle
172,00 CHF 182,20 CHF 182.20000000000002 CHF
Balabiòtt Fumèra (Fût 24L)
Smoked Porter
172,00 CHF 182,20 CHF 182.20000000000002 CHF
Balabiòtt Bìsa (Fût 24L)
Mint Saison
172,00 CHF 182,20 CHF 182.20000000000002 CHF
Balabiòtt Rabelòtt (Fût 24L)
Indian Pale Ale (IPA)
162,00 CHF 171,10 CHF 171.1 CHF
Balabiòtt Baiòrda (Fût 24L)
Hopped Blanche
152,00 CHF 160,10 CHF 160.1 CHF
Balabiòtt Ganàssa (Fût 24L)
American Lager
152,00 CHF 160,10 CHF 160.1 CHF
Balabiòtt Fiòla (Fût 24L)
Golden Ale
142,00 CHF 156,40 CHF 156.4 CHF
Balabiòtt Sciùra (16x 33cl)
Honey Ale
65,60 CHF 78,10 CHF 78.10000000000001 CHF
Balabiòtt Ganàssa (16x 33cl)
American Lager
56,00 CHF 67,00 CHF 67.0 CHF