Nos bières artisanales

B2F India Pale Ale (33cl)
IPA / 6.0%
4,40 CHF 4,60 CHF 4.6000000000000005 CHF
B2F Brown Ale (33cl)
Brown Ale / 5.2%
4,40 CHF 4,60 CHF 4.6000000000000005 CHF
B2F Red Ale (33cl)
American Amber / 5.5%
4,40 CHF 4,60 CHF 4.6000000000000005 CHF
Lepontina Bianca (Fût 24L)
Weiss
140,00 CHF 145,30 CHF 145.3 CHF
Balabiòtt 40dì (Fût 24L)
Bière de seigle
172,00 CHF 182,20 CHF 182.20000000000002 CHF
Balabiòtt Bìsa (Fût 24L)
Mint Saison
172,00 CHF 182,20 CHF 182.20000000000002 CHF
Balabiòtt Rabelòtt (Fût 24L)
Indian Pale Ale (IPA)
162,00 CHF 171,10 CHF 171.1 CHF
Elav Vienna Bionda (33cl)
Vienna Lager / 5.0%
3,60 CHF 3,60 CHF 3.6 CHF
Elav Indie Ale (33cl)
Amber Ale / 5.5%
3,60 CHF 3,60 CHF 3.6 CHF
Elav Humulus Golden (33cl)
Golden IPA / 5.9%
3,60 CHF 3,60 CHF 3.6 CHF
Elav Roots (33cl)
Cofee Stout / 5.6%
3,60 CHF 3,60 CHF 3.6 CHF