Nos bières artisanales

Balabiòtt Bìsa (33cl)
Mint Saison / 6.0%
4,30 CHF 4,10 CHF 4.1 CHF
Balabiòtt Fiòla (33cl)
Golden Ale / 4.6%
4,10 CHF 3,90 CHF 3.9 CHF
Balabiòtt Stèla (33cl)
Winter Warmer / 9.6%
4,80 CHF 5,10 CHF 5.1000000000000005 CHF
YO-HO Aooni (35cl)
IPA / 7.0%
5,30 CHF 5,50 CHF 5.5 CHF
Brasserie de l'Improbable Kinbai (33cl)
Blonde à l'umeboshi / 4.5%
Brassée en collaboration avec ThirstyCat
5,00 CHF 4,70 CHF 4.7 CHF
Lepontina Rossa (33cl)
Bock / 6.6%
4,10 CHF 3,90 CHF 3.9 CHF
Balabiòtt 40dì (33cl)
Bière de seigle / 5.4%
4,30 CHF 4,50 CHF 4.5 CHF
Brasserie de l'Improbable Kinbai (Fût 20L)
Gose
Brassée en collaboration avec ThirstyCat
180,00 CHF 278,00 CHF 278.0 CHF
Balabiòtt Sciùra (33cl)
Honey Ale / 6.8%
4,50 CHF 4,40 CHF 4.4 CHF
Lepontina Bianca (33cl)
Weiss / 5.1%
4,00 CHF 3,90 CHF 3.9 CHF
Balabiòtt Rabelòtt (33cl)
IPA / 5.6%
4,20 CHF 4,30 CHF 4.3 CHF
Balabiòtt Ganàssa (33cl)
American Lager / 4.7%
4,20 CHF 4,20 CHF 4.2 CHF
B2F Belgian Ale (33cl)
Belgian Ale / 6.4%
4,40 CHF 4,60 CHF 4.6000000000000005 CHF
B2F Red Ale (33cl)
American Amber / 5.5%
4,40 CHF 4,60 CHF 4.6000000000000005 CHF
Lepontina Rossa (Fût 24L)
Bock
145,00 CHF 152,70 CHF 152.70000000000002 CHF
Lepontina Bianca (Fût 24L)
Weiss
140,00 CHF 145,30 CHF 145.3 CHF
Balabiòtt Sciùra (Fût 24L)
Honey Ale
182,00 CHF 193,30 CHF 193.3 CHF
Balabiòtt 40dì (Fût 24L)
Bière de seigle
172,00 CHF 182,20 CHF 182.20000000000002 CHF
Balabiòtt Bìsa (Fût 24L)
Mint Saison
172,00 CHF 182,20 CHF 182.20000000000002 CHF
Balabiòtt Rabelòtt (Fût 24L)
Indian Pale Ale (IPA)
162,00 CHF 171,10 CHF 171.1 CHF